ZOO PRAHA

INFORMACE

1 měsíc - 1 závod - 1 zvíře - 1 adopce - 1 medaile - 1 diplom

Podaří-li se nám vybrat na dané zvířátko dostatečnou sumu, adoptujeme ho na celý rok. Bude-li částka nižší věnujeme na něj alespoň sponzorský dar, tedy 20% startovného z každého účastníka.

Každý zaregistrovaný běžec obdrží po zaplacení startovného (250 Kč / 1 běh) startovní číslo emailem do 5 pracovních dní a bude zveřejněn na startovní listině na našem webu. Jako variabilní symbol bude vždy telefonní číslo shodné s tím, které běžec uvádí při registraci. Závod který se poběží 1. - 10. dne v měsíci, za dané zvíře, které společně adoptujeme, běžec zdokumentuje čas pomocí sportovních aplikací a po té nahraje na náš web. Po nahrání a sečtení výsledků obdrží každý běžec diplom a unikátní dřevěnou medaili se stuhou a zvířetem, za které se v určitém měsíci registroval.

Z částky 250 Kč jako startovné, putuje 20% do Zoo Praha. Ostatní finance pokryjí náklady na výrobu a odeslání medailí, grafické práce, provoz a administrativu.