MIMOŘÁDNÁ POMOC

POMOC PRO OBĚTI TORNÁDA

Ani nám není situace na Moravě lhostejná a rozhodli jsme se o mimořádné virtuální běhy na pomoc ZOO Hodonín a DIECÉZNÍ CHARITU BRNO.

Stačí se zaregistrovat, uhradit startovné 350 Kč, ujít nebo uběhnout 1 km nebo 3 km kdykoliv a kdekoliv, nahrát výsledky pomocí screenshotu v období 1.8.2021 - 10.8.2021

Startovní číslo odesíláme emailem do 7 pracovních dní od uhrazení startovného. Startovní listina bude vyvěšena do 3.8.2021, výsledková listina do 20.8.2021, medaile odesíláme do 5.9.2021 a diplomy do 31.8.2021.

Ze startovného posíláme 150 Kč ZOO nebo CHARITĚ. Zbylá částka je na pokrytí výroby medailí, poštovného, tvorby diplomu, startovního čísla a startovní listiny, vyhodnocení výsledků a na administrativu spojenou s organizací.

Možností je ke startovnému dobrovolné startovné navíc, které předáme ve 100 % výši!

www.zoo-hodonin.cz

www.dchb.charita.cz

Registrace

Startovné ve výši 350 Kč posílejte na číslo účtu  2001904326/2010  jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo, které jste zadávali při registraci. Pokud přispíváte ke startovnému další libovolnou částkou, nezapomeňte uvést v registraci a přičíst ke startovnému.

IBAN : CZ7020100000002001904326